Hội nghị khoa học thường niên và tập huấn điều trị ung thư đa chuyên khoa

Annual scientific Conference and multi-disciplinary cancer management courses

Welcome

     In this year, 2024, as a part in the agenda of Vietnam Cancer Society, Hue Central Hospital and Hue University of Medicine and Pharmacy cooperate with Asian Children's Care League – Japan (ACCL), National University Hospital of Singapore, St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis - USA,...order to hold the Multidisciplinary Cancer Management Courses (MCMCs) and the 12th Annual Scientific Conference on Cancer Control.

    This year MCMC’s topics are: pediatric oncology, nursing care and pallative care, lung cancer, colorectal cancer, hepatic cancer, genitourinary cancer, breast and gynecological cancer.

Time & Location

Time: August 21 - 23, 2024

Location: Hue Central Hospital, 16 Le Loi street, Hue city

For more information, please don’t hesitate contacts us by email at following address: Dr. Phan Canh Duy, Oncology Center of Hue Central Hospital, 16 Le Loi Street, Hue city, Vietnam. Phone: (+84) 913 420 320, Email: drphancanhduy@gmail.com


Organization Committee

Prof. PHAM NHU HIEP

Head of Organization Committee

Who should attend

Oncologists - Radiologists - Pathologists - Pharmacists - Nurses - General Practitioners - All Surgeons - Allied Health Professionals


Thông báo số chương trình -2023

Thông báo về chương trình hội nghị khoa học

ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE AND MULTI-DISCIPLINARY CANCER MANAGEMENT COURSES 2023

Hue Central Hospital

Kỷ yếu

  • All
  • Hue Central Hospital
  • International Medical Center of Hue Central Hospital
  • Hue Central Hospital-Branch 2
Bệnh viện Trung ương Huế

Kinh thành Huế

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế

Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế

ONCOLOGY CENTER

News

Chương trình hội nghị - Năm 2023

August 2023

Chương trình hội nghị - 2023

VIVA-ASIA BONE MARROW TRANSPLANT AUTUMN SCHOOL 2023

Wednesday, 23rd August 2023 At Hue Central Hospital

Agenda

Thông báo chương trình hội nghị - Năm 2023

June 2023

Thông báo số 2

Thông báo chương trình hội nghị - Năm 2021

November 2021

Nội dung chương trình tổng thể

Thông báo số 3 - Năm 2021

November 2021

Theo tinh thần thống nhất của ban tổ chức hội nghị và GS.BS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, ban tổ chức chính thức thông báo Kế hoạch tổ chức hội nghị

Hội nghị khoa học phòng Ung thư thường niên - Huế 2021

Thời gian 23-24/12/2021
Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.
Địa điểm: Bệnh viện trung ương Huế, 16 Lê Lợi, Tp Huế, và các điểm cầu trực tuyến

Thông báo số 6 - Năm 2020

December 2020

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống Ung thư, được sự cho phép của Bộ Y Tế và Hội Ung thư Việt Nam, bệnh viên Trung ương Huế và trường Đại học Y dược Huế phối hợp với Liên đoàn chăm sóc Trẻ em Châu Á-Nhật Bản tổ chức:

Hội nghị khoa học phòng Ung thư thường niên - Huế 2020

Thời gian 24-25/12/2020
Địa điểm: Bệnh viện trung ương Huế, 16 Lê Lợi, Tp Huế

Photos on August 29th-30, 2019

August 2019

Thanks for your generous participate and sponsor our annual conference on cancer control 2019. Hope to see you next year on the last Friday of August (annual as our plan). Please take your photos on August 29th -30th, 2019 at the 2 links below:


Thông báo số 2 - Năm 2019

Mar 2019

Thông báo số 1 - Năm 2019

Mar 2019

Sponsor 2022

  • Diamon Sponsor
  • Gold Sponsor
  • Bronze Sponsor
  • Sponsors