Hue Central Hospital-Branch 2

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Toàn cảnh bệnh viện
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Toàn cảnh bệnh viện
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Toàn cảnh bệnh viện
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Bộ trưởng Bộ Y Tế làm việc
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Bộ trưởng Bộ Y Tế làm việc
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
C-arm
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Chạy thận nhân tạo
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Đặt máy tạo nhịp tim
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Mổ mắt Phaco
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
ICU
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Khám mắt
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Khoa Phục hồi chức năng
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Máy CT 16 dãy GE
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Máy CT 16 dãy GE
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Nội soi chẩn đoán và can thiệp
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Phục hồi chức năng
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
PT nội soi tiết niệu
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
PT Răng hàm mặt
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
PT Vi phẫu TMH
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Khoa Răng Hàm Mặt
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Sơ sinh
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Sơ sinh
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Tái tạo DCCT qua nội soi
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Xét nghiệm tự động
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Lãnh đạo địa phương làm việc
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2
Lãnh đạo địa phương làm việc